ที่ดิน

  • ประเภท: ที่ดิน
  • ขนาดที่ดิน: 40372 ตร.ม.
  • พื้นที่: เมืองพัทยา
  • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya City