ที่ดิน

 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1268 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 2508 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1672 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray Beach
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 1600 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 7936 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Huay Yai
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 436 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Na Jomtien