ที่ดิน

 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 4000 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 720 ตร.ม.
 • พื้นที่: Naklua
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 672 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pratumnak Hill
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 4792 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 8800 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya East
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 768 ตร.ม.
 • พื้นที่: South Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya, Pattaya, Chon Buri