บ้านสำหรับขาย

 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 420 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 596 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 667.2 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 1000 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 1344 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 192 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien Beach
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 6
 • ขนาดที่ดิน: 600 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien East
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 400 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien East
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 372 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 6
 • ขนาดที่ดิน: 350 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien East
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 1196 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 6
 • ขนาดที่ดิน: 428 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya