บ้านสำหรับขาย

 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 140 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 304 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 304.8 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 360 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien East
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 256 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 256 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 428 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 424 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 680 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 392 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 536 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 344 ตร.ม.
 • พื้นที่: Taling Chan