ที่ดิน

 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 10960 ตร.ม.
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 25600 ตร.ม.
 • พื้นที่: ริมเหนือ
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 116 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 777.2 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien East